พวกเขาทำได้อย่างไร | สานหมวกปานามาจากต้นปาล์ม อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก

พวกเขาทำได้อย่างไร | สานหมวกปานามาจากต้นปาล์ม อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโ...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BMm8fFZ_ZtU

XZYT VARIETY

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำมันทั้งหมดหายไปจากโลกทันที ติดตามรับชมสารคดี

Scroll to Top