เรื่อง “The Scientist พ่อผมเป็นนักวิทยาศาสตร์"

“The Scientist พ่อผมเป็นนักวิทยาศาสตร์" หนังสั้นพ่อลูกสองขั้ว เรื่องราวของ “วิวัฒน์” วิศวกร ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นหนึ่งในวิศวกรชั้นนำของประเทศ แถมยังมีไอเดีย ด้านวิทยาศาสตร์แบบล้ำเลิศ “วิวัฒน์” จึงวาดฝันและขีดเส้นให้ “ปันๆ” ลูกชายคนเดียวสุดแสบ เดินตามรอยแบบแผนที่วางเอาไว้ เพื่อให้เหมือนตัวเอง แต่กลับเป็นเรื่องไม่ง่าย เพราะ “ปันๆ” มีความหลงใหลและหลงรักในเสียงดนตรี เป็นอย่างมาก “วิวัฒน์” จึงพยายามหาหนทางชักจูง ”ปันๆ” ให้มาสนใจในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ เรื่องราววุ่นๆ จึงเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์... ”วิวัฒน์” จะทำให้ ”ปันๆ”เป็นเหมือนตัวเองได้หรือไม่ เรื่อง“The Scientist พ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์“ เป็นผลงานของทีม SAMPAYANG นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่คว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดหนังสั้น สนุกมหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนึ่งในทีม SAMPAYANG มองสังคมไทย ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับวิทยาศาสตร์ คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว การทำหนังสั้นสื่อออกมาเพื่อให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่า บางสิ่งอาจขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ แต่หากศึกษารายละเอียดลงไปอีกจะรู้ว่ามันคือวิทยาศาสตร์ เช่น การเล่นดนตรี มีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การไล่โน้ต การพ้องของเสียง และอาจเกิดคำถามว่าเกิดเสียงขึ้นได้อย่างไร การถ่ายรูป มีทั้งแสงและสี มุมมอง องศา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หวังว่าหนังสั้นเรื่องนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องเดินตรงตามรอย แต่สามารถเดินไปทางอื่นหรืออ้อม เพื่อให้มีประสบการณ์ แต่ยังคงจุดหมายเดียวกัน....

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BM_g3PznO2U

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top