พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสในโรคไข้หัดสุนัข

ปัจจุบัน การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัข ต้องพิจารณาจากประวัติการทำวัคซีน และอาการที่แสดง แต่โรคนี้มักมีอาการที่คล้ายกับโรคอื่น ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปได้ยาก และอาจเกิดการผิดพลาดได้ ปัจจุบันมีการใช้ชุดตรวจในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แต่ชุดตรวจในปัจจุบันเกือบทั้งหมด นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ทีมนักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคไข้หัดสุนัข จากตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่ง เช่น น้ำตา น้ำมูก สามารถอ่านสัญญาณได้ภายใน 10-15 นาที มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือเทียบเท่าชุดตรวจจากต่างประเทศ และมีความจำเพาะสอดคล้องกับเทคนิคพีซีอาร์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของสุนัขลงได้ แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของสุนัขได้อีกด้วย เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศไทยของเรา Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=B8X7RmSi2F8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top