พิธีถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จในหลวงรัชการที่ 9

คณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จ ในระหว่างพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.15 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=B4LgQQVue_0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top