พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิชิตปัญหาการผลิตที่นอนน้ำเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ

ผู้ประกอบการ KTC ใช้วัสดุจากยางพารา ผลิตเป็นถุงใส่น้ำคล้ายกระเป๋าน้ำร้อน ทำเป็นที่นอนน้ำเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ แต่พบปัญหาหลังใช้งานคือ อายุการใช้งานสั้น เกิดปัญหาการแตกรั่ว ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งการผลิตซ้ำเกิดมีของเสีย และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทีมนักวิจัย สวทช. จึงช่วยแก้ปัญหาพัฒนาถุงใส่น้ำ โดยปรับเปลี่ยนตั้งแต่การใช้วัสดุยางพาราแบบ Food Grade การออกแบบแม่พิมพ์ วิธีการซีลฝาเปิด-ปิด การทดสอบอุณหภูมิ และความดันของแรงกดทับหนึ่งถุงใส่น้ำที่ 120 กิโลกรัม จนได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ต้องการ เมื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วย พบว่า ที่นอนน้ำมีความทนทานและยืดหยุ่นสูง ระบายความร้อน ระบบไหลเวียนผู้ป่วยดีขึ้น ลดการเกิดแผลกดทับ ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต และการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมาก Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=AKqlMzompxA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top