เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จัดต่อเนื่องมา โดยปี พ.ศ. 2560 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2560 ในหัวข้อ “ยุคแห่งมนุษยชาติ” เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมนุษยชาติที่เป็นผู้สร้างสรรค์โลก และก็เป็นผู้ทำลายโลกได้ด้วยเช่นกัน ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 22 เรื่อง จาก 10 ประเทศ พากย์ไทยทั้งหมด ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี และเข้าร่วมทำกิจกรรม การตอบคำถาม เล่นเกม การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ได้ตามศูนย์จัดฉายตามภูมิภาค 25 แห่ง โดย สวทช. ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉายในระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560 นี้ด้วย ผู้สนใจที่อยู่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9oD5Xoia0sY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top