ตอน ขนทัพงานวิจัย ยกระดับเกษตรกรไทย ในงานมหานครผลไม้

ผลไม้ไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศมาก โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด เงาะ ซึ่งล่าสุดเพิ่งมีการจัดงาน “งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก” อย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อเร็วๆ นี้ สวทช. ก็ได้นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่ช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการไทย ไปจัดแสดงในงานนี้ด้วย สวทช. โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำผลงานวิจัยด้านการเกษตร ร่วมจัดแสดงใน “งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก” ประจำปี 2560 ภายในงานจัดแสดงผลงานวิจัยของศูนย์เนคเทค เอ็มเทค และไบโอเทค ประกอบด้วย ระบบ HendySense เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำอัตโนมัติ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ ให้สดนานยิ่งขึ้น และราบิวเวอเรียจุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช รวมถึงการบรรยายเรื่อง“การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP” เพื่อหนุนเกษตรกรและผู้ประกอบไทย ผลิตผักผลไม้คุณภาพสูง ปลอดภัย แข่งขันได้ในอาเซียน และตลาดโลก Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9MUoL3Gy7MM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top