ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา

สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา “ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา” นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งผลิตได้ด้วยกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำ โดยใช้ฟางข้าวและเยื่อกระดาษมาอัดเป็นแผ่น และเติมสารหน่วงไฟได้เป็นแผ่นฉนวนกั้นฝ้าเพดาน ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมาก เทียบเท่าวัสดุประเภทใยแก้ว และยังมีคุณสมบัติที่พิเศษ คือ ไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง สามารถดูดซับและลดการสะท้อนของเสียงได้ สามารถพัฒนาเป็นฝ้าเพดานหรือผนังกันไฟได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษฟางข้าวได้หลายเท่าตัว ผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.thailandtechshow.com Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8nEFpjUSFFg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top