พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เพิ่มมูลค่าไขอ้อยด้วยเทคโนโลยีนาโนเวชสำอาง

นักวิจัย สวทช. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรอง โดยสามารถพัฒนากระบวนการสกัดที่ได้ไขอ้อยที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้ไขอ้อยที่เตรียมได้ มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นอนุภาคนาโนชนิดไขมันได้ดี และสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ได้ เครื่องสำอางที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นส่วนประกอบ จะมีความนุ่มลื่นและกระจายตัวได้ดี โดยทีมนักวิจัยได้พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นวัตถุดิบ 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว Sugarcane Nano Body Lotion และผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า Sugarcane Nano Facial Cream ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้มากกว่า 6 ชั่วโมง Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8VqxPDLYMWs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top