ตำแหน่งงานวิทย์ดี ๆ ที่ S&T Job Fair | พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย

งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญมากในยุค Thailand 4.0 นี้ สำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่หรือเรียนจบสายวิทยาศาสตร์ และกำลังมองหางานที่ท้าทาย และความก้าวหน้าในอาชีพ ห้ามพลาดงาน S&T Job Fair ประจำปี 2560 ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 หรือ NAC2017 ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ S&T Job Fair เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับภาคเอกชน ในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพ ให้กับผู้ที่จบสายวิทย์ในทุกระดับ พบกับตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 อัตรา จาก 120 บริษัทชั้นนำ ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 ทุน จากหน่วยงานของรัฐ เต็มอิ่มกับ 4 เสวนาตลอดงาน 2 วันเต็มที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ พบกันได้ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2017 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8K86oiCJz9E

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top