พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน UD-1 ตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิก ฯ

บริษัทอีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด พัฒนา UD-1 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิก ที่ความถี่ 26-400 KHz สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว แก๊ส ไอน้ำ สัญญาณอาการก่อนที่จะเกิดการช๊อต/ไหม้/ระเบิด ของระบบไฟฟ้า และตรวจจับสัญญาณอัลตราโซนิก จากลูกปืนของเครื่องจักร ที่เริ่มจะเกิดความเสียหาย อุปกรณ์ใช้งานง่าย สะดวก มีความไวและความแม่นยำสูง สามารถลดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบสภาพลูกปืนของเครื่องจักร ช่วยในการบำรุงรักษา ลดความสูญเสียวัสดุและพลังงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ในการใช้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF2017) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=88CwZ7zIzIQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top