ค้นหา "ร้านอาหาร" ใกล้ตัวง่ายๆ ด้วยแอป Google

นอกจาก "ร้านอาหาร" แล้ว ยังสามารถหาสถานที่อื่นๆใกล้ตัว ตั้งแต่ ร้านดอกไม้ ATM หรือแม้แต่ร้านล้างรถ -- รู้ทุกที่ใกล้ตัวง่ายๆ ด้วย Google

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=86mr4p4CGRU

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top