พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge

สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ แจ็กซ่า และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge ค้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม บังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2563 เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้น จนถึงระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีสมาชิกทีมละ 3 คน หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 19 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก JAXA Thailand

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=81DQ9vkk830

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top