กิจกรรม Roadshow "British Council - Education and Science Roadshow 2020"

กิจกรรม Roadshow "British Council - Education and Science Roadshow 2020" โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ในวันอังคารที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7rNDbGTUa2s

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top