พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เก็บขยะแบบอัจฉริยะ ด้วยแทรฟี่ เวซท์

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ หรือ แทรฟี่ เวซท์ เพื่อช่วยบริหารและวางแผนการจัดเก็บขยะ โดยติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง จีเอ็นเอสเอส ที่รถเก็บขยะ และระบบตรวจวัดปริมาณขยะที่ถังขยะ ทำให้สามารถวางแผนการจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะทางและน้ำมัน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง ขยะล้นถังน้อยลง ขยะตกค้างส่งกลิ่นน้อยลง ประโยชน์ของ “แทรฟี่ เวซท์” สำหรับประชาชนทั่วไปคือ สามารถรายงานถังขยะเต็มและตรวจสอบสถานภาพการเก็บขยะ ช่วยลดปัญหาการจราจรจากการเก็บขยะในเวลาเร่งด่วน และในส่วนของเทศบาล สามารถจัดรถให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ และบริหารการจัดเก็บขยะนอกถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้เริ่มมีการนำไปใช้แล้วที่จังหวัดภูเก็ต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ waste.traffy.in.th Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7VnnirKX89A

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top