พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนา S&T ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ด้วยคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน ยังคงมีหลายปัญหาที่ควรช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวทช. เล็งเห็นความสำคัญ และได้มีการทำงานวิจัยต่างๆ มากมายที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ทั้งโครงการด้านการแพทย์ เช่น ข้อเข่าเทียม สาธารณสุข โครงการเด็ก สังคม และชุมชน เช่น การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียน และโครงการด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวดัชนีน้ำตาลน้อย ซึ่งท่านก็สามารถมีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนาของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมได้ ด้วยการบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ สวทช. พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/cdp/th/service/tax.html Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7UdgEqT-c9I

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top