พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช.–วิทย์สัญจร : นำงานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต้

สวทช. จัดงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช. – วิทย์สัญจร” ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “นำงานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต้” นำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในส่วนวิทย์เพื่อธุรกิจ วิทย์เพื่อชุมชน และวิทย์สร้างคน เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้เศรษฐกิจในภูมิภาค เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร และนักวิจัย พบปะรับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ สวทช. ได้ลงนามความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ทั่วพื้นที่ภาคใต้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7UGj_VKR29Y

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top