ตอน Enzease เอนไซม์อัจฉริยะสู่วิสาหกิจชุมชน

จากความสำเร็จในการนำเอนอีซไปถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ต.ทุ้งโฮ้ง จ.แพร่ ซึ่งทำให้การลอกแป้ง และกำจัดสิ่งสกปรกของผ้าฝ้ายสะดวกขึ้น ทำเสร็จได้ในขั้นตอนเดียว ผ้ามีแป้งเหลืออยู่น้อยมาก ทำให้ย้อมติดง่าย มีสีสม่ำเสมอทั่วกันทั้งผืน และให้สัมผัสที่นุ่มกว่าผ้าที่ได้จากวิธีดั้งเดิม สวทช. ได้จัดสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการขยายผล และถ่ายทอดการใช้เอนอีซ เอนไซม์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ รวมทั้ง เปิดโอกาสทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปต่อยอดในการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstdaacademy.com/enz Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7SRf12mWTNU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top