พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน งานวิจัยไทยไปอวกาศ กับโครงการ National Space Exploration 2018

จีสด้า และ สวทช. ร่วมดำเนินการ “โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ หรือ เนชั่นแนล สเปซ เอ็กซ์พลอเรชั่น 2018 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของคนไทย ที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศสุดล้ำ และสร้างเป็นอุตสาหกรรมด้านอวกาศของคนไทยต่อไปในอนาคต ในปีนี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 10 โครงการ และผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย “ผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส” และหัวข้อ “ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต” โดยจิสด้าและ สวทช. จะผลักดันทั้งสองงานวิจัยนี้ ขึ้นไปทำการทดลองในห้วงอวกาศต่อไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nse Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=77C9sCFPELo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top