สอน Word: วิธีการ copy Web URL ที่มีภาษาไทย จาก address bar ของ browser

โดยปกติหากทำการ copy ตัว URL ที่มีภาษาไทย เช่น https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย จาก address bar ของ web browser แล้วนำมา paste ในเอกสาร จะแสดงในรูปแบบที่มีการทำ encode ส่วนที่เป็นตัวอักษรภาษาไทย ดังนี้ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ซึ่งยากต่อการอ่าน และทำการอ้างอิงในเอกสาร เนื้อหาในคลิปนี้จะสอนถึงเทคนิคการ copy Web URL ที่มีภาษาไทยมาใส่ในเอกสาร เพื่อให้แสดงส่วนของ url ที่เป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง แทนที่จะแสดงเป็นแบบ url encoding เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ ► https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=prasertcbs playlist สอนเทคนิคการใช้งาน Word ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GG5QrQtl8hmVbg0o8fCCaJT playlist สอนเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GEG5JELOjSGqigFN669d5IK playlist สอนเทคนิคการสร้างกราฟ แผนภูมิแบบต่าง ๆ ด้วย Excel ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GExxZ3nlVmleu0wvlhGfs3j playlist สอน Excel ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLoTScYm9O0GEMj5LpqxaxWWnanc55Epnt

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5qsEgfjYQTA

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top