บริการตรวจสอบงานศิลปะและวัตถุโบราณ

ในการตรวจสอบ ศิลปวัตถุโบราณ ว่าเป็นของแท้หรือไม่ อายุเท่าไหร่ ค้นพบในยุคสมัยใด ต้องอาศัยการตรวจวิเคราะห์ที่ละเอียดมากๆ ต้องดูองค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบัน การตรวจสอบนั้นทำได้ไม่ยากแล้ว เพราะมีบริการตรวจสอบงานศิลปะและวัตถุโบราณที่ทั้งง่าย สะดวก แถมไม่ทำลายตัวอย่างชิ้นงานด้วย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. เปิดให้บริการตรวจสอบงานศิลปะและวัตถุโบราณ ด้วยเครื่องไมโคร อีดีเอ็กซ์อาร์เอฟ (Micro Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ หาองค์ประกอบของธาตุจากตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์แบบการกระจาย จุดเด่นของเครื่องมือชิ้นนี้ คือ ใช้วิเคราะห์ธาตุหรือสารประกอบในตัวอย่างได้ โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ทำให้นำมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณได้ โดยสามารถตรวจชิ้นงานได้ทั้งขนาดเล็กเป็นผง จนถึงชิ้นงานขนาดใหญ่ รับหนักได้สูงสุดถึง 4 กิโลกรัม และยังสามารถถ่ายภาพด้วยกำลังขยาย 10 และ 70 เท่าด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4wvOx1dM7FM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top