คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมองครั้งแรกของเอเชีย | TNN24

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวประสบความสำเร็จ ใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดมะเร็งสมอง เป็นครั้งแรกของเอเชีย วันนี้ (8พ.ค.60) ผศ.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ประสาทศัลย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าทีมในการผ่าตัด ระบุว่า หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด สมอง ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการผ่าตัดได้เป็นอย่างดี เช่น การคำนวณระยะสู่เป้าหมาย ที่แม่นยำ ทำให้ศัลยแพทย์มีการวางแผนผ่าตัดได้อย่างมีขั้นตอน และทำให้คนไข้ที่ทำการผ่าตัด ด้วยหุ่นยนต์มีลักษณะบาดเจ็บน้อยลง ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดสมอง และผลข้างเคียงข้างจากการผ่าตัดได้ เกือบ100% ลักษณะพิเศษของหุ่นยนต์ คือสามารถ ผ่าตัดเนื้อเยื้อที่มีขนาดเล็กมาก กว่า3เซนติเมตรได้ เนื่องจากการผ่าตัดที่มีเนื้อเยื้อขนาดเล็กนั้น ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ทำการผ่าตัดโดย ใช้เนวิเกเตอร์ ระบบจีพีเอส นำทางในการผ่าตัด ที่ต้องใช้ระยะเวลา และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ สำหรับขั้นตอนในการผ่าตัดสมองด้วยหุ่นยนต์มี4ขั้นตอน 1.ทำการวางแผนเข้าสู่เป้าหมายโดยอาศัยภาพ MRI ของสมองผู้ป่วย ประสาทศัลยแพทย์สามารถกำหนดทางเข้าและเป้าหมายปลายทางได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดต่อหลอดเลือดหรือ อวัยวะสำคัญ ๆ ในสมอง2. ประสาทศัลยแพทย์ติดตั้งอุปกรณ์อ้างอิงบนศีรษะของผู้ป่วย เพื่อทำการลงทะเบียนสมองของผู้ป่วยจากเครื่อง CT ในห้องผ่าตัดกับภาพ MRI สมองของผู้ป่วย 3.การทำ Registration ระหว่าง CT สมองของผู้ป่วยแล้วกับภาพถ่าย MRI ของสมอง 4. หลังจากที่ประสาทศัลยแพทย์กำหนดทิศทางเป้าหมายการผ่าตัดและลงทะเบียนผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์จะขยับแขนของหุ่นยนต์ไปยังเป้าหมายที่ประสาทศัลยแพทย์วางแผนไว้จากนั้นประสาทศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดตามขั้นตอนอย่างปลอดภัย สำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัดมะเร็งสมองนั้น เป็นชายไทยรายแรกของเอเชีย อายุ77ปี หลังผ่าตัด เนื้อเยื้อมะเร็งในสมองนั้นเป็นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในขณะนี้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองนับว่าให้ความปลอดภัยได้สูงในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมองอันเนื่องมาจากการมีเนื้องอกในสมอง โรคลมชักในสมอง หรือ ภาวะพาร์กินสันที่กินยาแล้วไม่ดีขึ้น ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้อาจจะน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งนับว่ายังไม่มีอุปกรณ์ใดมาทดแทนความแม่นยำช่วยการผ่าตัดของหุ่นยนต์นี้ได้ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง นั้น มีชื่อว่า เลเนซองค์ นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วยราคา40ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดสมอง ทั้งนี้ประเทศเวียดนามได้มีการนำเข้าหุ่นยนต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ยังๆไม่มีการนำมาใช้งาน TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่ http://www.tnnthailand.com http://www.fb.com/TNN24 http://twitter.com/tnnthailand https://www.instagram.com/tnnthailand/ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3f8XwzsxWQ8

TNN 24

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

Scroll to Top