สกู๊ปข่าว พลิกโฉมแบบเรียน สสวท. ทันใช้เปิดเทอม

รายการ ตู้ปณ.ข่าว3 ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทาง 3SD ช่อง 28 หนังสือแบบเรียนเป็นคู่มือที่เด็กนักเรียนใช้ประกอบการเรียน เดิมหนังสือแบบเรียนจะมีเนื้อหามาก มีแต่ตัวหนังสือ ทำให้เด็กอาจขาดความสนใจและไม่เข้าใจในรายวิชานั้นๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ล่าสุด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. จึงมีการปรับปรุงแบบเรียนใหม่ ที่ดึงดูดความสนใจ เป็นภาพการร์ตูน สอดแทรกเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ซึ่งร่วมกับพันธมิตรในการผลิตและจำหน่ายให้ทันเปิดเทอมนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แบบเรียนใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2V-nTDN8XAU

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top