Google Ads: เอพี (ไทยแลนด์) เพิ่ม lead อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Smart Display Campaign

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โครงการที่อยู่อาศัยผุดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วรอบกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ก็กำลังเปลี่ยนแปลง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่น เอพี (ไทยแลนด์) กำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างดุเดือดทั้งในการเข้าถึงผู้บริโภคที่เหมาะสมกับสินค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และทำให้สินค้าโดดเด่นในสายตาผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย คุณสรรพสิทธิ์ จากเอพี (ไทยแลนด์) และคุณปัณณ์จาก มายด์แชร์ได้แบ่งปันประสบการณ์การเพิ่ม lead อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเครื่องมือใหม่ของ Google "Smart Display Campaign" ซึ่งทำให้เอพี (ไทยแลนด์) ประสบความสำเร็จในการชักจูงให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมสำนักงานขาย และทำยอดจองพรีเซลได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดูข้อมูล, ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค และแรงบันดาลใจอื่นๆจากกูเกิลได้ที่: - Think with Google Thailand ที่ www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/ - Google Ads Thailand Facebook (@THGoogleAds) ที่ www.facebook.com/THGoogleAds/ - Google Thailand YouTube ที่ www.youtube.com/GoogleThailand

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1rCDb-5jk2M

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top