สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสา "ชช้าง สร้างโป่ง กุยบุรี" จ.ประจวบคิรีขันธ์

ตามที่ สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “ช.ช้าง สร้างโป่ง กุยบุรี” ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณ และตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม มุ่งเน้นให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถ ควบคู่จริยธรรมและคุณธรรม จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สสวท. ติดตามกิจกรรม ผลงาน สสวท. ที่ www.ipst.ac.th หรือ Facbook แฟนเพจ : ipst thailand และภาพกิจกรรมจิตอาสา ชช้าง สร้างโป่ง กุยบุรี ที่ https://joo.gl/AUSa

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1qM4wfteGiw

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top