พลาดไม่ได้ ! เชิญครูคนเก่งเร่งสมัครร่วมงาน วทร.23 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

พลาดไม่ได้ ! เชิญครูคนเก่งเร่งสมัครร่วมงาน วทร.23 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บุคลากรการศึกษาและผู้สนใจสมัครร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ( วทร.23) หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดวทร.23 ได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1peKJLjxLuc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top