การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ

จีสด้า และ สวทช. ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ หรือ Thailand Space Science Exploration Forum (ทีเสฟ) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พบกับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับอวกาศ เช่น • การทดลองในอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ • การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก • การสำรวจอวกาศและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ จากองค์กรอวกาศชั้นนำต่างประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 02-141-4610 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1gLSA6aTINE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top