พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันป้องกันเชื้อโรค

เอสซีจี และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูป สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นการต่อยอด และเพิ่มมูลค่าของปูนพลาสเตอร์ เพื่อผลิตวัสดุทางทันตกรรม โดยพัฒนาขึ้น 3 สูตร เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถใช้ได้กับทั้งงานฟันเทียม และงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ผลิตภัณฑ์ทั้งสาม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ยุโรป หรือ CE Mark และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปนี้ มีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ในตัวเอง ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสแบบหล่อฟัน และยืดอายุการใช้งานของชิ้นหล่อแบบฟันให้ยาวนานขึ้น อีกทั้งเอสซีจี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา ยังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทันตนวัตกรรมไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1IRC-l419es

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top