ระบบนับยานพาหนะและประมาณค่าความเร็วบนท้องถนน

ยานพาหนะถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตครับ อย่างทุกวันนี้จะเห็นว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ วิ่งบนท้องถนนมากมาย ดังนั้น การควบคุมดูแลการจราจร ให้เกิดความคล่องตัว และมีความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ นักวิจัย สวทช. ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้พัฒนาระบบนับจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และประมาณค่าความเร็วโดยเฉลี่ยของยานพาหนะ สามารถเชื่อมต่อกับกล้องไอพีคาเมร่าได้โดยตรง เพื่อนำภาพจากกล้องวิดีโอมาประมวลผลภาพ และส่งข้อมูลจำนวนยานพาหนะ และความเร็วเฉลี่ย กลับไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง ระบบแสดงผลความเร็วเฉลี่ยของเส้นทางบนภาพ จากกล้องวงจรปิดเป็นตัวเลขหรือเป็นสีบนแผนที่ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสภาพการจราจรที่ผิดปกติ และแสดงจุดติดตั้งกล้องบนแผนที่ เพื่อเลือกดูภาพจากกล้องที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถนำภาพและข้อมูลจากระบบ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหารถติด รวมทั้งควบคุมดูแลการขับขี่ ที่เร็วเกินกฎหมายกำหนดได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1Hopol3VlQg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top