ออกเสียง Monday - Sunday ให้ถูกต้อง

ติดตามเพจแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ ง่ายๆ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน www.facebook.com/cherry.englishbright

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=10afFefr2sY

Cherry E Bright

Learn English with Teacher Cherry ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Scroll to Top