พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บ้านแห่งอนาคตจากท่อลอน HDPE

ITAP สวทช. ร่วมกับบริษัทเอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ทำวิจัยเพื่อพัฒนาท่อลอน HDPE ให้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของท่อพลาสติก ด้วยการพัฒนาสารประสานเหล็กเข้ากับพลาสติก พัฒนาสมบัติหน่วงไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเมื่อเกิดอัคคีภัย ทดลองการรับแรงท่อที่ติดตั้งภายใต้พื้นถนน และพัฒนาหุ่นยนต์เชื่อมท่อ HDPE ช่วยลดเวลาการทำงาน และเพิ่มคุณภาพรอยเชื่อม ปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาต่อยอดใช้ผลิตเป็นบ้านแห่งอนาคตทรงกระบอก ที่มีราคาไม่เกิน 400,000 บาท โดดเด่นเรื่องน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ทนทานต่อแดด ฝน และพายุ นำไปใช้เป็นที่พักชั่วคราว เป็นบ้านพักในรีสอร์ต สำนักงานขนาดเล็ก รวมถึงห้องน้ำเคลื่อนที่ได้ และยังสามารถทำระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ให้ช่วงขาดแคลนได้ด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0wiBc_Dc-Ns

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top