พลาสติกนำไฟฟ้า นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต

“กราฟีนพร้อมผสม” เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับพลาสติก ด้วยกระบวนการผสมพลาสติก ตามมาตรฐานทั่วไป ทำให้พลาสติก มีคุณสมบัตินำความร้อน และนำไฟฟ้าได้สูงถึง 0.6 โอหม เซนติเมตร สามารถทำให้หลอดไฟ LED ติดสว่างได้ ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักประดิษฐ์เลยทีเดียว ในการใช้พลาสติกนำไฟฟ้า สร้างวงจรไฟฟ้าต้นแบบ ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติประยุต์ ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่อากาศยานไร้คนขับ ส่วนประกอบของเครื่องบิน และชิ้นส่วนยานยนต์รุ่นใหม่ นำมาสร้างอุปกรณ์เครื่องครัว นวัตกรรมสิ่งทอยุคใหม่ ที่ให้ทั้งการควบคุมอุณหภูมิ และการใช้อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบกับสิ่งทอ เป็นเครื่องแต่งกายในอนาคต พลาสติกนำไฟฟ้า จะเป็นนวัตกรรมวัสดุทางเลือก ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในอนาคต Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0ozdMzb82A4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top