เรื่องราวการสร้างเครื่องบินของบริษัทโบอิ้ง ตอน กำเนิดโบอิ้งเจ็ท

เรื่องราวการสร้างเครื่องบินของบริษัทโบอิ้ง ตอน กำเนิดโบอิ้งเจ็ท อีท...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0mSdJBIatfI

XZYT VARIETY

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำมันทั้งหมดหายไปจากโลกทันที ติดตามรับชมสารคดี

Scroll to Top