8 ทักษะ พลเมืองดิจิทัล ที่เราต้องมี! Digital Citizenship คืออะไร | DGTH

ในปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล กันแล้ว หลายอย่างเปลี่ยนไปมาก ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกลายเป็นเด็กที่ต้องเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลกันใหม่อีกครั้ง ยุคดิจิทัลทุกวันนี้ เด็กเอ๋ย เด็กดี ไม่ได้มีหน้าที่แค่ 10 อย่างเท่านั้นแล้วค่ะ แต่ต้องเป็น 10+8 นั่นก็คือเพิ่ม ทักษะอีก 8 ทักษะ พลเมืองดิจิทัล เข้าไปด้วย จะว่าไปแล้วพวกเราทุกคนใน ยุคนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นเด็กกันทุกคนเลยนะคะ เพราะจะเด็ก จะผู้ใหญ่ ก็ก้าวเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัลพร้อมๆกันเพียงไม่นานมานี้ การมีความรู้ความเข้าใจอันดีถึงบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งทักษะที่ว่านี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากในโลกออนไลน์ นั่นก็คือทักษะความเป็น พลเมืองดิจิตอล หรือ Digital Citizenship เราจะใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลยังไงให้มีความสุข 8 ทักษะพลเมืองดิจิทัล 1. ทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเอง หรือ Digital Citizen Identity 2.ทักษะในการการจัดสรรเวลาหน้าจอ หรือ Screen Time Management 3. ทักษะการรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ หรือ Cyberbullying Mamangement 4. ทักษะการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์ หรือ Cybersecurity Management 5. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว หรือ Privacy Management 6 ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking) 7. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล 8. ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม หรือ Digital Empathy ดูได้จากรายการย้อนหลังคลิปนี้เลยค่ะ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รายการ Digital Thailand ออกอากาศ ทุกเช้าวันเสาร์ ทางช่อง 3 กด 33 เวลา 4.40 น. ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/it24hrs twitter.com/panraphee twitter.com/it24hrs IG: panraphee ติดต่อโฆษณา it24hrs@it24hrs.com

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0B1pvOJ_chs

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top