การสัมมนาในหัวข้อ "ฉันจะปังในบริษัทดังๆ จะได้มั้ย..?" ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (1/3)

การสัมมนาในหัวข้อ "ฉันจะปังในบริษัทดังๆ จะได้มั้ย..?" ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับภาคเอกชน ในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพให้กับผู้ที่จบสายวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 เพื่อเน้นคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพ และเรื่องของ career path สร้างแนวคิดที่เป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มคนเป้าหมาย “ฉลาดลึก...และรู้กว้าง” เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาคน ต้องต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน การสัมมนาเรื่อง ฉันจะปังในบริษัทดังๆ จะได้มั้ย..? คุณเคยสงสัย หรือมีคำถามกับเรื่อง Career แบบนี้หรือไม่ จริงหรือไม่ ที่การหางานใหม่ ง่ายกว่าการรอเลื่อนตำแหน่ง ? ถ้าอยากโตไวๆ ต้องทำอย่างไร ? จริงหรือไม่ บริษัทฝรั่งจ่ายดีกว่าบริษัทไทย ? ชวนมาฟังคำตอบจากการเสวนานี้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=09UrEIFNTsk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top