สสวท.จัดงานสัมนายกระดับการเรียนรู้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Pisa

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.จัดสัมมนา การย...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-qwkkR4XYBA

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top