สัมมนาวิชาการ และนิทรรศการในงาน NAC2017 | พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ดังนั้น ผู้ที่สนใจความก้าวล้ำทันสมัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจ และไอเดียในการทำธุรกิจเทคโนโลยี ไม่ควรพลาดงาน NAC2017 งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 หรืองาน NAC2017 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายนนี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะมีการจัดสัมมนาแบบเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักวิจัย สวทช. ที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับในปีนี้จะมีการจัดสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ อาทิ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับอาเซียน ส่วนการแสดงนิทรรศการมีทั้งที่เป็นผลงานของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรมากมายให้ทุกท่านได้ชม และสัมผัสอย่างใกล้ชิด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2017 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-hlZ4akBtnY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top