ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ

นักวิจัย สวทช. พัฒนา UNAI (อยู่ไหน) ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็ก ที่มีระบบป้ายระบุตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณวิทยุระบุตัวตนออกมาเป็นระยะ เมื่ออุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งติดตั้งครอบคลุมอยู่ภายในอาคาร รับสัญญาณได้ ก็จะนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อระบุตำแหน่งของป้าย และมีการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์รับสัญญาณ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแบบ Wi-Fi การประยุกต์ใช้ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลบ่งชี้จากป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ในแพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งในอาคาร สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่น ธุรกิจค้าปลีก งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า หุ่นยนต์ในโรงงาน การเกษตร การแพทย์ โรงเรียน สำหรับผู้ที่สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีนี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thailandtechshow.com Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-glPfVGqH38

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top