กิจกรรม "ปลูกดาวเรือง" ด้วยหัวใจ ถวายพ่อ

วิดีทัศน์บันทึกภาพกิจกรรม บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. ณ บริเวณวงเวียน และประตูทางเข้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-_ututOyg2M

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top