พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์

JibJib CUI เป็นแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี “พาที” แพลตฟอร์มรู้จำเสียงพูด ช่วยเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ “อับดุล” แพลตฟอร์มสร้างแชตบอต ที่สามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ช่วยหาคำตอบและสร้างบทสนทนาโต้ตอบผู้ใช้งาน และ “วาจา” แพลตฟอร์มสังเคราะห์เสียง ที่สร้างเสียงสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ จึงรองรับการสื่อสารได้ทั้งการพิมพ์สนทนา หรือสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ให้บริการข้อมูลได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การจองขอรับบริการ หรือการพูดคุยทั่วไป สามารถประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บได้ง่าย การประยุกต์ใช้งานจิ๊บจิ๊บทำได้หลากหลาย เช่น เชื่อมต่อกับระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ สั่งงานด้วยเสียง หรือนำไปใช้กับหุ่นยนต์บริการ ให้สื่อสารโต้ตอบกับมนุษย์ได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-TsPjDFQqWs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top