สอน Networking : Basic Wireless Network (Device Selection)

Networking: Basic Wireless Network (Device Selection) How to choose wireless system to match you environment (Standalone, Local Controller, Cloud Controller)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-PwU1bb7mYs

Khongsak Lekmanee

How to configure Linux as a Switch. คุณ Chaiwat Amornhirunwong ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นวิศวกรอยู่ที่ Cisco Thailand นั่นเอง โดยเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาสอนในระดับ CCNA ซึ่งเป็น Network ขั้นพื้นฐาน Blog ประกอบเนื้อหาให้อ่านเป็นความรู้กันได้ที่ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=likecisco

Scroll to Top