การแถลงข่าว “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020”

การแถลงข่าว “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ Pantip E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-Cag-0vaHzM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top