นาย อนุชิต อ่อนเกษ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
อนุชิต อ่อนเกษ
อีเมล
anuchit_o@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
โทรศัพท์ภายใน
4010
ลิงค์ Google Scholar
-
ความชำนาญ
การเงิน,พัสดุ

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด