ดร. พิมประไพ ขาวขำ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
พิมประไพ ขาวขำ
อีเมล
pimprapai_p@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด