ผศ.ดร. เอนก หาลี

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
เอนก หาลี
อีเมล
anek@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
Food science antioxidant encapsulation

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด