อาจารย์ อธิรดา บุญเดช

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
อธิรดา บุญเดช
อีเมล
atirada@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4010
ความชำนาญ
DNA technology, Biology, Biochemistry, Protein expression, Gene

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด