อาจารย์ สุวิชญา บัวชาติ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
สุวิชญา บัวชาติ
อีเมล
suwichaya_b@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ความชำนาญ
ชีววิทยาทั่วไป, เทคโนโลยีชีวภาพ,

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด