ผศ. อนุชา เกตุเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
อนุชา เกตุเจริญ
อีเมล
anucha.kpru@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
-
ลิงค์ Google Scholar
-
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด