รศ. มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
อีเมล
manthana_c@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4200
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด