ผศ. ปรัชญา ชะอุ่มผล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ปรัชญา ชะอุ่มผล
อีเมล
pratya_c@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • คณบดี
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4010
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด